İzmir Fistül Tedavisi


  Tel : 0232 504 00 00

Fistul’un Belirtileri Nelerdir ?

Fistüller normal anatomik yapıdan farklı olarak bir hastalık şeklinde gelişmiş anormal yollardır. Fistüllerin 2 tane deliği vardır. Dıştaki delik genelde cilde açılır. İçteki delik ise hastalıklı organa uzanır. Fistül bu organın salgısını cilde taşır ve akıtır. Bu bazen bir pankreas sıvısı, bazen bir safra salgısı, bazen bir bağırsak salgısı olabilir. Fakat en çok görülen anal bölgedeki fistüllerdir. Bunlarda feçes kokusunda, kirli akıntılar oluşur. İstem dışı olan bu akıntılar hastanın iç çamaşırlarını kirletir  ve kendisinden bir feçes kokusu yayılmasına neden olur.

Perianal Fistüllerin Belirgin Özellikleri

Perianal fistüllerde en çok görülen belirti kanlı, irinli, sarı, feçes kokulu bir akıntıdır. Bu anüsün kenarındaki dış delikten gelir. Fistül oluşmadan önce hastalar genelde bir apse atağı geçirmişlerdir. Bu apseli dönemde hastalarda anal bölgede şiddetli ağrı vardır. Apsenin üzerindeki deri incelmiş ve kızarmıştır. Üzerine basmakla flüktüasyon verir. Hasta oturamaz, yürümesi, tuvalete gitmesi şiddetli ağrı doğurur. Bu apse cerrahi olarak açılırsa veya kendiliğinden açılırsa ağrının azaldığı, kaybolduğu gözlenir. Fakat bu olaydan sonra gelişen fistülden akıntılar gün geçtikçe cerehatli, sıvı bir akıntıya döner ve tedavi edilmezse yıllarca sürer. Akıntıya bağlı olarak hastada kaşıntılar vardır ve ıslak makat dediğimiz tablo oluşur. Kaşıntılara bağlı anüs cildinde iltihaplanma olabilir. Sorun erkenden tedavi edilmezse fistülde yan yollar oluşabilir. Dermatit tablosu ilerleyebilir.

Anal fistül apseler dışında anüs bölgesine gelen travmalardan sonra, anüs bölgesindeki bir takım operasyonlardan sonra, Crohn hastalığına bağlı olarak da  gelişebilmektedir.

Fistül Tanısı Nasıl Konur?

Tanı genelde fizik muayene ile konur. Diz-dirsek pozisyonunda yapılan muayenede dış delik anüs cildinde fark edilir. Deliğin yan taraflarına basıldığında fistül deliğinden iltihap veya sarı bir akıntının geldiği görülür. Daha sonra iç delik araştırılır. İç delik genelde dişli çizgi denilen ve anüsün kayganlığını sağlayan bezlerin olduğu yerdedir. Zaten fistüle neden olan apsenin başlangıç yeri de burasıdır. Fistül yolu çok çeşitli traseler izleyebilir. Dış delikle iç delik arası düz bir çizgi olabildiği gibi atnalı şeklinde de olabilir. Tam trasenin bulunması ve fistül yolunda rezidü apselerin olup olmadığının araştırılması amacıyla hastalara endoanal US ve anal MR yaptırılır. Fistül yolu haritalandırılır.

Fistül tedavisinde en önemli konu fistülün anüs kasları ile olan ilişkisidir. Çünkü operasyon sırasında bu hastalara verilecek zarar gaz-gaita kaçırma gibi bir komplikasyonun oluşmasına neden olacaktır. Basit perianal fistüllerde fistül yolu anüs kaslarını kesmiyorsa yapılacak tedavi fistülotomi + küretaj denilen işlemdir. %90-95 sonuç verir. Lokal anestezi altında yapılır. Diz-dirsek pozisyonda fistül dış ağzından stile sokulur ve iç delik bulunur. Tüm fistül yolu lazer ile kesilerek açılır ve loj kürete edilir. Komplike fistüllerde ise seton uygulaması ile fistül yolunun drenajı sağlanır, apseler drene edilir. Sonra lazer probu ile tüm fistül yolu yakılır. İçteki delik ayrıca kapatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi