İzmir Fistül Tedavisi


  Tel : 0232 504 00 00

Fistül Tedavi Yöntemleri

Fistül anüs içindeki bir delikle cilt arasında oluşmuş bir oluktur. Dış ağızın anüse olan uzaklığı hastadan hastaya değişir. İç ağızda anüs kasları ile olan ilişkisine göre çok farklıdır.

Anal fistüllerin oluşumunda yarıdan fazla vakada anal apseler sorumludur. Fistül apsenin cilde veya başka bir boşluğa boşalması sonucu geride kalan boşluğun iyileşmemesinden oluşur. Zamanla bu boşluk bir tünel halini alır. Bu tünelin iç ağzı anüs içinde dış ağzı cilttedir. Anüs içindeki sıvı içerik ve gaz bu tünel vasıtasıyla dış deliğe ulaşır ve hastayı rahatsız eder. Ayrıca fistülden zaman zamanda apse akabilir. Fistüllerin oluşumunda bu bölgedeki travmalar geçirilen ameliyatlar risk faktörüdür. Crohn gibi kronik hastalığı olanlarda da atipik fistüller sık görülür.

Tanıda öncelikle fizik muayene yapılır. Diz-dirsek pozisyonunda yapılacak muayene çoğunlukla tanı koydurur. Ancak fistülün trasesi, anüs kasları ile olan ilişkisinin araştırılması için endoanal ultrasonografi, MR tetkikleri mutlaka yapılmalıdır. Eskiden yapılan fistülografinin değeri günümüzde azalmıştır. Muayene ve MR sonucu fistül yolu haritalandırılır. Bunun ameliyat sırasında cerraha faydası çok olacaktır. Fistülün iç ve dış delikleri ve fistül traktı tam olarak ortaya konur. Fistülün üç boyutlu görünümü elde edilir.

Anal fistüller anal kanaldaki yerleşimlerine göre sınıflandırılırlar. En çok görülen fistül şekli iç ve dış sfinkter kasları arasında seyreden intersfinkterik fistüllerdir. Sfinkterleri kesen, sfinkterlerin üzerinden giden veya at nalı fistüller daha nadirdir.

Anal fistüllerin kendi kendine iyileşmeleri mümkün değildir. Fistüller kanserleşmez. Fakat uzun yıllar akıntıları ile hastaları hayatından bezdirir. Bu nedenle tedavileri şarttır. Anal fistüllerin tedavileri farklıdır.

Basit perianal fistüllerde sfinkterlerle fistülün ilgisi olmadığından yapılacak bir fistülotomi+küretaj işlemi %90-95 başarı ile sonuçlanacaktır. Açılan fistül yolu ikincil iyileşmeye bırakılır. Yaklaşık 2-3 ay içinde fistül yolu kendiliğinden kapanır. Bu arada hastalara oturma banyoları ve antibiyotikler verilir.

Komplike vakalarda çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Fistül yolunda rezidü apseler varsa ve fistül yolu sfinkterleri kesiyorsa bu vakalarda seton uygulanabilir. İp, naylon veya misina gibi bir malzeme iç ve dış delik arasına yerleştirilir. Gevşek bırakılan setonlar yalnız drenaj amacıyla kullanılır. Rezidü apseler drene olduktan sonra yol lazer ile koagüle edilerek kapatılır. Son zamanlarda kullanılan en rövanşta işlemdir. Eğer lazer kullanılmayacaksa kesici seton denenebilir. Bunda hastanın setonu her ay biraz sıkılır ve setonun anüs kaslarını yavaş yavaş kesmesi sağlanır. Böylece yetmezlik oluşmadan fistül yolu kapatılmış olur.

Fistülün çok uzun olduğu durumlarda bazen mukoza ilerletme flebleri uygulanabilir. Fistülü olan hastalarda gaz-dışkı tutamama korkusuyla doktora gelmeleri gecikir. Buda fistülün daha komplike olmasına neden olur. Fistül yolu dallanıp budaklanır. Sürekli akıntı ıslak makat oluşturur. Bu bölgede dermatite veya mantar enfeksiyonlarına neden olur.

 

Hemen Ara
Yol Tarifi