İzmir Fistül Tedavisi


  Tel : 0232 504 00 00

Fistul Neden Olur ?

Anal fistüllerin en büyük nedeni bu bölgede gelişen apselerdir. Anüsün içinde bulunan ve dışkılama sırasında anüs kayganlığını sağlayan bezler vardır. Bunların ağzı enfenksiyon veya başka nedenlerle tıkanırsa bezlerin salgısı bez içinde birikir. Enfekte olarak kriptoglandüler apse denilen şekle dönüşürler. Bu apseler ya kendiliğinden boşalır yada  cerrahi olarak boşaltılır. Bu dönemde hastada apseye  ait belirtiler vardır. Anal bölgede şişlik ve ağrı olur. Hasta oturamaz, tuvalette zorlanır. Sistemik olarak ateş, halsizlik gibi yakınmalar hastayı cerrahi drenaja zorlar.

Apse boşaldıktan sonra hastada ani bir rahatlama olur. Fakat akıntı azalsa bile tamamen ortadan kalmaz. İşte fistül gelişimi bu dönemde sıktır. Apse boşluğu tam iyileşmezserezidü apse kalırsa, apse poşu tam kapanmazsa drenaj yolu bir tünel, oluk halini alır. İltihap bir şekilde devam edip durur. Artık fistül gelişmiştir. Fistülde 2 ağız vardır. İç delik genelde apsenin oluştuğu bezler düzeyindedir. Burasıda anatomik olarak dişli çizgi denilen bölgeye uyar. Dış ağız ise genellikle anüs cildindedir. Apsenin drenaj yoluna göre dış deliğin yeri farklı olabilir. Düz bir hat şeklinde de açılabilir, at nalı şeklinde anüsü çevreleyebilir. Fistül yolundaki apse kurutulmadıkça fistül kendiliğinden kapanmaz. İnsanı bezdiren, sürekli bir akıntı yapar.

 

Apse dışında bazı hastalıklarda da anal fistüller gelişebilmektedir. Bunların en önemlileri chorn hastalığıdır. Bunda bir kaç tane dış delik ve atipik yerlerde saptanabilir. Tedavi edilse bile tekrarlayabilirler. Bunun dışında bu bölgenin kanserlerinde, mantar enfenksiyonlarında da fistüllere rastlanabilir. Diğer bir fistül oluşma şekli bu bölgeye gelen travmalar sonucu anüs ve çevresinin zarar görmesidir. Travma sonucu oluşan yaralanma iyi bir şekilde onarılmazsa veya büyük travmalarda koruyucu kolonoskopi yapılmazsa fistül oluşumu kaçınılmazdır.

Fistül Oluşumunu Tetikleyebilecek Etkenler

Tüberküloz, Aktinomikoz gibi enfenksiyonlarda da fistül oluşabilir. Bu fistüllerin tedavisinde de öncellikle ana hastalığın tedavisi öncelikle şarttır. Bunlar tedavi edilip oluşan apse düzeltildikten sonra fistül tedavisine geçilmelidir.

Fistül tedavisinde en önemli konu fistülün anüs kasları ile olan ilişkisidir. Bunun için fistüllü hastalarda gerek MR, gerekse endoanalUS ile önce haritalandırma yapılır. İç ve dış ağız arasındaki fistül hattı tam olarak ortaya konur. Fistül ağzında rezidü apse araştırılır. Bunlar araştırılmadan yapılacak bir işlem fistülün nüksü ile sonuçlanacaktır. En çok görülen sfinkterler arası fistüller de tedavi nispeten basittir. Fakat komplike vakalarda mutlaka fistül yolu en ince ayrıntısına kadar bilinmelidir.Basit perianal fistüllerde fistülotomi+küretaj yapılır. Bunun dışındaki vakalar da eğer fistül yolunda apse varsa öncelikle seton uygulayıp apse drene edilir. Var olan apse poşunun kapanması beklenir. İç delik dentat çizgi düzeyinde sfinkterlere kadar çıkarılıp kapatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi